Nieuws pag. 1:   pag 2 pag 3

Wandschildering advertentie Niemeijer's Stertabak

Sittarderweg 81, 6412 CC Heerlen
Gerealiseerd door Ivo Benders dank zij onze bemiddeling

Gedicht uit "Markant" door Hub Fober

Onthulling 16e wandschildering "de Kroon"

v.l.n.r. Freek Laeven directeur Heineken Limburg, Jo Bertholet secretaris 
Teekens aan de Wand, Ferry Mac Gillavry Macono BV. Nol Friis Macono BV 
Henk Roelofs Voorzitter Teekens aan de Wand en Coen Defesche 
Pandeigenaar Macono BV 

afbeelding: hier

QR code op de historische gevel.

Teekens aan de Wand combineert het verleden met het heden. Op de historische 
wand, Lindenlaan 31 is een tekstbord aangebracht met verwijzing naar de website, www.teekensaandewand.nl en een QR code voor de Smartphone en tablets, 
zodat toeristen en passanten zichzelf optimaal kunnen informeren.

I "Kuiertocht" met gidsenbegeleiding?

“Kuiertochten langs Valkenburgse Fresco’s“ zijn nu ook mogelijk 
met gidsenbegeleiding.

Vanaf 10 personen gaat een gids van Teekens aan de Wand met u aan 
de wandel langs de inmiddels 14 fresco’s.

Voor inlichtingen bel: 06-20261170

 

Teekens aan de Wand aangemerkt als ANBI

Bericht van de inspecteur van Belastingen:

“Ik merk uw instelling vanaf 01 januari 2012 aan als algemeen nut beogende 
instelling
en ook als culturele ANBI”. Deze beslissing geldt voor onbepaalde tijd. 
Dat betekent dat ook de belastingdienst overtuigd is van het belang van 
Teekens aan de Wand, voor de Cultuurhistorie van Valkenburg, 
Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 en de Euregio.

Voor Frescovrienden, donateurs, sponsoren en overige liefhebbers van Cultuur-
historie betekent dit dat vanaf 1-1-2012 uw giften aan onze stichting fiscaal 
aftrekbaar zijn. Hetzelfde geldt voor testamenten, schenkingen en nalatenschappen.

http://www.anbi.nl

naar pag 2 pag 3