Nieuws pag. 1:   pag 2 pag 3

De Pianospelende dames. 

de laag waarin ze aangebracht zijn wordt vanwege de zichtbare scheuren verwijderd. 
Graag willen we de dames na restauratie van de muur terugbrengen. Daar hebben 
we uw steun voor nodig.
 
Teekens aan de Wand: NL34RABO0152826629 elke bijdrage is welkom!

reclame van Zeguers Elektro gereconstrueerd

Pascale Sijbers VA 3 S heeft als Restauratie stagiaire van Sint Lucas Boxtel de 
zeer moeilijke reclame van Zeguers Elektro historisch uitgezocht en gereconstrueerd. 
Bravo en heel veel dank.

Bestuur en webmaster voor de historische wand.
v.l.n.r. Jacq. de Vries, Hub Willems (webmaster), Huub Maenen (penningmeester), 
Jo Bertholet (secretaris) Henk Roelofs (voorzitter), Jo Wouters, Breur Jacobs 
en Maurice Foppen

Isolatie historische wand door Ivo Benders 16-5-2020


"Kuiertocht" met gidsenbegeleiding

Vanaf 10 personen gaat een gids van Teekens aan de Wand met u aan 
de wandel langs de inmiddels 26 fresco’s.

Voor inlichtingen bel: 06-20261170