De Historische wand                        pag. 5  pag. 4  pag. 3  pag. 2   pag. 1

 

 

Daar renovatie niet
 was toegestaan werden
de reclames gekopieerd
en in overleg met gemeente
 en huizenbezitters op
andere locaties
aangebracht.

Historische wand (reeds twee keer opnieuw geconserveerd)
Lindenlaan 31, 6301 HA - Valkenburg aan de Geul

De gevel waarop de oorspronkelijke muurreclames zijn aangebracht.
Door André konings gefixeerd en zo voor verdere aantasting behoed.

 

  pag. 5  pag. 4  pag. 3  pag. 2   pag. 1